Vlastník médií, vydavateľ, výrobca, ponuka služieb

myWorld Slovakia, s.r.o.
Bajkalská 19/B
821 01 Bratislava - Ružinov
Slovakia

E-Mail: service.hcslovan spam@gohere.go cashback.net
https://hcslovan.cashbackworld.com

spoločnosť s r. o. so sídlom v Bratislave
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo:
78728/B, IČO: 35864630
DIČ: 2021740600, IČ DPH: SK2021740600
Konateľ: Darina Žišková
Údaje podľa Zákona o e-commerce
Prečítajte si prosím aj Podmienky využívania tejto internetovej stránky.
Oslovenia politická korektnosť
Skutočnosť, že sa v tomto texte nepoužíva ženský rod (ako napr. zákazníčky a zákazníci), v žiadnom prípade netreba chápať ako pohŕdanie ženským pohlavím. Ide o zachovanie staršieho spôsobu písania z dôvodu lepšej čitateľnosti. Prosíme ženské čitateľky o prepáčenie, ak sa cítia osobne dotknuté.
Prosím v prípade potreby sa obráťte v zmysle Nariadenia (EÚ) č. 524/2013 o riešení spotrebiteľských sporov online: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Máte v zásade právo na opravu, vymazanie, obmedzenie a odvolanie. Obráťte sa na nás v tejto súvislosti. Ak sa domnievate, že spracovanie Vašich údajov je proti ochrane údajov alebo boli Vaše právne nároky v rámci spracovania údajov inak porušené, obráťte sa prosím, na osobu poverenú spracovaním údajov. Ak ani tu nenájdete vhodné riešenie, môžete sa sťažovať na dozornom úrade. Zodpovedným úradom je Úrad na ochranu údajov v Rakúsku.

Osoba poverená ochranou údajov:
Peter Oskar Miller
Ungargasse 37
1030 Viedeň, Rakúsko
E-mail: data.protection spam@gohere.go myworld.com

Rakúsky úrad na ochranu údajov
Barichgasse 40-42
1030 Viedeň
Telefón: +43 1 521 52 25 69
E-mail: dsb@dsb.gv.at
* V závislosti od produktov od obchodného partnera sa môžu konkrétne vyplatené provízie/ odmeny líšiť. Za údaje na tejto webovej stránke neručíme.